48.00 лв.

Комплекти на д-р Бах

Комплект „Паническа атака“

69.90 лв.
69.90 лв.
69.90 лв.
69.90 лв.

Комплекти на д-р Бах

Комплект „Страхове и фобии“

69.90 лв.

Комплекти на д-р Бах

Комплект „Успокоение“

69.90 лв.

Комплекти на д-р Бах

Комплект „Хипохондрия“

69.90 лв.

Моно есенции на д-р Бах за деца

Agrymony /Камшиче деца

26.00 лв.50.00 лв.

Моно есенции на д-р Бах за деца

Aspen / Трепетлика деца

26.00 лв.50.00 лв.

Моно есенции на д-р Бах за деца

Beech / Бук деца

26.00 лв.50.00 лв.